ni Shekina Glorie Sario

Ating alamin ang trabahong inihain

Buwis buhay kung ito ay ituring

Lakaran sa init at hampas ng hangin

Makarating lang sa benepisyaryong pamilya na rin ang turing

 

Andiyan rin ang BUS na hindi tumatakbo

Ngunit ito ay kailangan sa puso ng mga tao

Mapalitan lang at maipabago

Ang datos ng eskwela, lilipatan at kung anu-ano

 

Hindi rin papipigil ang CVS

Katok dito katok doon

Makarating lang sa Principal ang piraso ng papel

Piraso man na ituring laking tulong naman sa maraming kababayan natin

 

Oooppps ooppp teka lang

Andito ako! GRS naman

Anuman ang iyong katanungan

Masasagot ko yan basta magtulungan tayo wag tulugan.

 

Ito ito ito na talaga Case Management ang dapat mauna

Kaso na bitbit nila tayo ang may toka

Huwag mag-alala tutulungan kita

Meeting! meeting! meeting!

Walang katapusan yan FDS, MIAC at MAT panalo tayo diyan

Isabay narin ang FGD tiyak swak na swak ang labanan