ni Madelyn Ubasa

Barangay Balatubat, Calayan, Cagayan

Ito’y programa para sa mahihirap

Tulad naming kapus-palad.

Buhay nami’y sadyang napakahirap

Tulad ng ibong hindi nakalilipad.

Buhay namin noo’y walang katulad

Laging hirap ang aming dinaranas.

Kami’y kinakapus sa pangangailangan

Lalo na’t kami’y walang pinag-aralan.

Araw man o gabi ako’y dumadalangin

Tulong na pinansiyal sana’y iparating.

Para sa mahihirap na katulad namin

Biyaya’s ibigay ng Diyos sa amin.

Hindi nagtagal kami’y inanyayahan

Programang ‘di namin inaasahan.

Tulong na matagal na naming hinahangad

Ngayo’y nandito na’t kami’y nagpasasalamat.

Buhay namin noo’y napakahirap

Ngayon ay medyo umaangat.

Dahil sa programang para sa mahihirap

Naibibgay pangangailangan ng mga anak.

Sa 4Ps kami’y nagpasasalamat

Buhay namin ngayo’y parang ibong nakalilipad.

Sa pamumuhay kami’y naka-aangat

Sa awa ng Diyos kami’y umuunlad.