FEEDBACK AND SUGGESTIONS

 For our Clients and Partners:

The opinions of and feedback from our clients and partners regarding the services availed at the Department of Social Welfare and Development- Field Office 02 is very important to us to improve our work.  We also welcome queries on our various programs, projects and services thru the following:

 • Email – fo2@dswd.gov.ph
 • Landlines at Field Office 02:
  (078)304-1004 PBX Front Desk
  (078)375-2640 VOIP Front Desk
 • DSWD Hotline: +639564732954
 • Address – #3, Dalan na Pagayaya, Regional Government Center, Carig Sur, Tuguegarao City, Cagayan

For more information, you may visit our website:  http://www.fo2.dswd.gov.ph/

 

 MGA TANONG AT MUNGKAHI

 Para sa aming mga Kliyente at mga Katuwang:

Ang inyong tanong, mungkahi at opinion ukol sa mga programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ay mahalaga upang mapabuti ang aming paglilingkod.  Malugod po naming tinatanggap ang mga ito sa pamamagitan ng mga sumusunod:

 

 • Email – fo2@dswd.gov.ph
 • Landlines at Field Office 02:
  (078)304-1004 PBX Front Desk
  (078)375-2640 VOIP Front Desk
 • DSWD Hotline: +639564732954
 • Address – #3, Dalan na Pagayaya, Regional Government Center, Carig Sur, Tuguegarao City, Cagayan

Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang aming website:
http://www.fo2.dswd.gov.ph/