RDC holds council meeting, SDC Co-Chair Alan discusses key programs for holistic regional development

ILAGAN CITY, Isabela – As co-chair of the Social Development Committee (SDC) of the Regional Development Council (RDC) Region 02, the Department of Social Welfare and Development Field Office 02 (DSWD FO2) Regional Director Lucia Suyu-Alan discussed three main SDC concerns during the RDC Meeting on March 26, 2024. On behalf of SDC Chairperson Hon. continue reading : RDC holds council meeting, SDC Co-Chair Alan discusses key programs for holistic regional development

4Ps graduates in Quezon, Nueva Vizcaya receive P500K livelihood assistance from LGU

Nueva Vizcaya – About twenty-four (24) exited beneficiaries of the Pantawid Pamilyang Pilipino Progran (4Ps) received assistance from the Local Government Unit of Quezon amounting to Five Hundred Thousand Pesos (P500,000). Forming an association named Pioneer Angat Buhay Association, these beneficiaries, who officially graduated from the program on March 22, 2024 are poised to utilize continue reading : 4Ps graduates in Quezon, Nueva Vizcaya receive P500K livelihood assistance from LGU

‘To increase professionals among the Dumagat’: The motivation of the exited 4Ps households in Divilacan  

Isabela – “Dakkel iti pagyamanan mi iti Dios ken iti DSWD kasta met ti LGU Divilacan iti suporta ken tulong nga ipapaay yo kadakami nga marigrigat. Sapay kuma ta haan kay maum uma nga a mangmangted iti tulong kadakami aglalo kadagiti marigrigat.” (We thank God and the DSWD, as well as LGU Divilacan for the continue reading : ‘To increase professionals among the Dumagat’: The motivation of the exited 4Ps households in Divilacan  

DSWD FO2 forges partnership with 2 CSOs

 TUGUEGARAO CITY – In its continuing efforts to involve private and non-government organizations in the implementation of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, the Department of Social Welfare and Development Field Office 2 forged partnership with Civil Society Organizations, namely JAC International Manpower Service Inc. and Planet Green Collection, through a signing of Memorandum of Agreement continue reading : DSWD FO2 forges partnership with 2 CSOs

4PS ANG SAGWAN  

NUEVA VIZCAYA – Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa ang Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan Rehiyon Dos (DSWD FO2), katuwang ang Lokal na Pamahalaan ng Aritao, ang ceremonial graduation para sa 120 na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) noong ika-15 ng Marso,2024. Naging saksi sa nasabing graduation sina Regional Director Lucia Suyu Alan, Mayor continue reading : 4PS ANG SAGWAN  

4Ps #KAKAIBA-baihan Features | Marilyn Matusalem

4Ps #KAKAIBA-baihan Features | Known as “pambarangay na marites”, Marilyn Matusalem, a 50-year-old from Santa Fe, Nueva Vizcaya, has proven that there is more to her than her moniker suggests. Raising her four (4) children alone, she has not only bravely provided for them but has also extended her love beyond her family as she continue reading : 4Ps #KAKAIBA-baihan Features | Marilyn Matusalem

4Ps #KAKAIBA-baihan Features | Ronalyn Caluya

4Ps #KAKAIBA-baihan Features | Sa mga kababaihang tulad ni Gng. Ronalyn Caluya, ang salitang “suko” ay hindi bahagi ng kanilang bokabularyo. Sa kabila ng mga unos at pagsubok, patuloy silang lumalaban at patuloy na nagpapakita ng tapang at determinasyon. Si Gng. Ronalyn, 42 taong gulang mula sa Burgos, Cabarroguis, Quirino, ay isang patunay sa kakayahan continue reading : 4Ps #KAKAIBA-baihan Features | Ronalyn Caluya

I CANCER-vive

“I can survive this”, these words kept echoing in Geselle’s mind as she faced one of the biggest challenges of her life. For some, it might seem empty, but for her, this affirmation is what drives her to face life’s uncertainties. As a child, Geselle D. Cipriano is grateful for being blessed with a life continue reading : I CANCER-vive

Balik Serbisyo: Kwento ng Isang Benepisyaryong Naging Empleyado

Habang tinatahak ang mga kalsada ng Naguilian, Isabela, bitbit ang kanyang kagamitan, hindi mapigilan ni Bryan John P. Cabel na makaramdam ng galak sa kanyang puso. Hindi alintana ang mainit na araw at mahaba-habang lakaran upang mapagsilbihan niya ang kanyang kapwa, nang may husay at dangal. Sa kanyang pagtratrabaho bilang isang empleyado ng ahensya, masayang continue reading : Balik Serbisyo: Kwento ng Isang Benepisyaryong Naging Empleyado