#ObetPH | Preparedness for Disaster Response

Sa pagpasok ng Tropical Depression “Obet”, nananatiling handa ang Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan Rehiyon Dos para sa mga posibleng epekto nito sa Cagayan Valley.   Maagap at Mapagpakalingang Serbisyo! #BawatBuhayMahalagaSaDSWD *** Disaster Preparedness Update as of 20¬†October 2022 @ 6AM ***