Sa pagpasok ng Tropical Depression “Obet”, nananatiling handa ang Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan Rehiyon Dos para sa mga posibleng epekto nito sa Cagayan Valley.

 

Maagap at Mapagpakalingang Serbisyo!
#BawatBuhayMahalagaSaDSWD

*** Disaster Preparedness Update as of 20 October 2022 @ 6AM ***